Amendementen van het hoofdbestuur op de artikelen van het herzien huishoudelijke reglement der maatschappij, met praeadviezen van het hoofdbestuur

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:2328-61