Allergy in practice

Media
J. Ring
C.A.F.M. Bruijnzeel-Koomen
M. van Steveninck-Wensing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1212

J.Ring, Allergy in practice. 3e, herziene, druk. 276 bl., fig., tabellen. Springer, Berlijn 2005. ISBN 3-89935-128-2. Prijs: geb. € 105,95.

De 2 eerdere uitgaven van dit boek (1982, 1988), geheel geschreven door één en dezelfde auteur, zijn alleen in het Duits verschenen. Deze derde druk is in 2005 tevens in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties