ALLEGORIE VAN HET MEDISCH BEROEP (IV). DE ARTS ALS DUIVEL

Perspectief
J.N. Keeman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:285

Dit is het laatste schilderij uit een serie van 4 die samen een allegorische voorstelling geven van de status van de arts in de ogen van zijn patiënt (zie ook 2006:11, 121, 213). Wanneer de herstelde patiënt de rekening van zijn arts ontvangt, ziet hij hem als de duivel in persoon. De rekening is opgemaakt, dus de goede daden zijn vergeten. Voorzichtigheid voor deze op de duivel lijkende figuur schijnt geboden, maar de spreuk die links op de voorgrond ligt, waarschuwt voor deze houding: ALTISSIMUS CREAVIT MEDICINAM ET VIR PRUDENS NON ABHORREBIT EAM &C de Allerhoogste heeft de medicijn geschapen en de verstandige mens zal deze niet verafschuwen. Rechts vooraan is te lezen: HONORA MEDICUM PROPTER NECESSITATEM &C VITA BREVIS, ARS VERO LONGA &C eer de arts uit noodzaak et cetera; het leven is kort, de kunst waarlijk lang et cetera.

De 4 schilderijen, gemaakt door een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties