Alleen sms helpt gewone Amerikaan niet van sigaret af

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4140

artikel

Een programma waarbij rokers dagelijks ook motiverende sms-berichten ontvingen leidde niet tot een hoger percentage stoppers dan het alleen verstrekken van nicotinepleisters. Telefoongesprekken met stopcoaches hielpen juist wel, blijkt uit een gerandomiseerd onderzoek in JAMA Internal Medicine ( JAMA Intern Med. 2018; online 17 december).

Op 49 locaties in armere wijken in Houston screende de Amerikaanse onderzoeksgroep 1177 rokende volwassenen, waarvan 624 mensen uiteindelijk meededen aan de studie. Al deze locaties, waaronder kerken en buurthuizen, lootten vervolgens voor een van de drie interventies. De basisinterventie van nicotinevervangende pleisters voor 10 weken vergeleken de onderzoekers met een groep die naast de pleisters ook dagelijks gepersonaliseerde, motiverende sms-berichten kreeg en een derde groep die daarnaast ook nog bijna wekelijks gebeld werd door een getrainde ‘stoppen met roken’-coach.

Omdat de uitval van deelnemers te groot was, lukte het niet om zoals gepland na 12 maanden te kijken naar het percentage duurzaam gestopte rokers; daarom kozen de onderzoekers voor het tijdspunt van 6 maanden. Ook verifieerden ze met een wangslijmvliesmonster bij 127 mensen die claimden dat ze gedurende minstens 30 dagen waren gestopt, of ze toch nog hadden gerookt. Zo concludeerden ze dat het percentage gestopte rokers in de groep met alleen nicotinepleisters met 12% gelijk was aan het percentage in de groep die ook sms’jes had ontvangen. Bij de mensen die hadden geloot voor een telefonische interventie naast de nicotinepleisters, lag het percentage stoppers met ruim 25% duidelijk hoger. Dit reflecteerde ook wat de deelnemers zelf claimden: 42% van de mensen die waren gebeld zei te zijn gestopt met roken, tegen ongeveer 30% in de andere groepen.

De Amerikanen concluderen dat het gebruik van sms bij stoppen-met-rokenprogramma’s mogelijk ondersteunend kan werken, maar dat het op zichzelf waarschijnlijk geen significante impact heeft op het percentage individuen dat succesvol met roken stopt. Motiverende telefoontjes lijken op basis van deze studie effectiever te zijn.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties