Algemene theorie der menselijke houding en beweging. Als verbinding en tegenstelling van de physiologische en de psychologische beschouwing

Media
Buytendijk, F.J.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1949;93:600