Algem. Nederlandsche ziektekundige vereeniging

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:1624-52