Aiossen chirurgie hebben het zwaar

Aiossen chirurgie hebben het zwaar
Esther van Osselen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C651

Moe en rusteloos zijn ze, geplaagd door slaperigheid, hoofd- en rugpijn. Arts-assistenten in opleiding tot chirurg zijn minder gezond dan vergelijkbare hoog-opgeleide professionals. Meer dan de helft heeft 4 of meer gezondheidsklachten. Bijna driekwart van de klachten heeft een relatie met langdurige stress. Jonge en vrouwelijke assistenten hebben meer klachten dan mannelijke ouderejaars. Steun van ‘bazen’ is voor alle aios een sterke beschermende factor. Vooral vrouwelijke arts-assistenten hebben tevens veel baat bij steun van collega’s.

Dat zijn enkele conclusies van een onderzoek onder Nederlandse aiossen chirurgie door de Radboud Universiteit (Medical Education. 2010;44:835-44). In 2007 kregen alle circa 400 arts-assistenten een enquête in de bus met gevalideerde vragenlijsten op het gebied van gezondheid, sociale steun, arbeidsomstandigheden en autonomie. Er kwamen 257 formulieren terug.

Verreweg de meeste aiossen (84%) werkten meer dan 48 uur per week. Het verschil in gezondheid tussen de assistenten met de kortste en de langste werkweken was net niet significant (p = 0,068).

Opmerkelijk was dat de aiossen minder autonoom zijn in hun werk dan beginnende verpleegkundigen, aan wie eerder dezelfde vragenlijst was voorgelegd. Op het gebied van steun van collega’s scoorden de aanstormende chirurgen juist beter dan andere professionals. In academische ziekenhuizen krijgen assistenten minder autonomie en sociale steun dan in perifere opleidingsklinieken.

Een van de aanbevelingen is dan ook de opleiding vooral buiten de academie te laten beginnen. Ook zouden supervisoren zich goed moeten realiseren hoe belangrijk hun steun is voor de gezondheid van arts-assistenten.

Een kanttekening bij de verklaringen van de onderzoekers voor de matige gezondheid van aiossen is de lage Nagelkerke R2 van 0,16 in hun logistische regressiemodel. Dat betekent dat de – vooral werk-gerelateerde – variabelen in het model slechts een klein deel van de variatie in gezondheid verklaren. (Bijdrage: Esther van Osselen.)

Gerelateerde artikelen

Reacties