AIDS-onderzoeksvoorstellen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:408

De Raad voor Gezondheidsonderzoek maakt bekend dat de Programmacoördinatiecommissie AIDS-onderzoek (PccAo) in de tweede helft van 1990 weer AIDS-onderzoeksvoorstellen in behandeling zal nemen. Deze voorstellen zullen worden getoetst op maatschappelijke relevantie en wetenschappelijke kwaliteit en dienen te passen binnen het door de PccAo opgestelde AIDS-onderzoeksprogramma. Wanneer een voorstel aan de gestelde normen voldoet, zal het onderzoek ter honorering worden voorgedragen aan de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, drs.H.J.Simons, of aan het Praeventiefonds. Tevens zullen adviezen uitgebracht worden aan en samengewerkt worden met het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, het AIDSfonds en Medigon.

De voorstellen moeten vóór 15 juli a.s. ingediend zijn…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties