Afwijkingen van vagina en cervix bij jonge vrouwen na blootstelling aan stilboestrol in utero

Onderzoek
Hart, P.G.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1973;117:395-6