Afdrijving en beroepsgeheim

Pinkhof, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1939;83:111