Adsorptie van stikstofhoudende stoffen aan eiwit in bloed

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:2889