Adolescent psychiatry in clinical practice.

Media
S.G. Gowers
M. Schröder
R. Vecht-van den Bergh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1016
Download PDF

Adolescent psychiatry in clinical practice. Onder redactie van S.G.Gowers. 560 bl., tabellen. Arnold, Londen 2001. ISBN 0-340-76384-1. Prijs: ingen. £ 45,–.

Een kinderpsychiatrisch handboek moet wel van goeden huize komen, wil het ‘ons eigen’ handboek van Verhulst en Verhey van de schappen verdringen. Adolescent psychiatry in clinical practice is een Engelstalig handboek, gericht op de praktijk van de psychiatrische stoornissen bij de adolescent. Het bestaat uit 4 delen.

Deel 1 bevat de specifieke taken van de puber, zoals losmaking, streven naar autonomie, de verschuiving van het belang van ouders naar dat van leeftijdsgenoten en het vormen van een identiteit. De auteurs beschrijven de ontwikkeling van kind tot volwassene binnen het gezin. Wat is nog turbulente puberteit en wat is psychopathologie? Wat is weltschmerz en wat is depressie? Dit vinden wij het aardigste gedeelte.

Deel 2, over psychiatrische stoornissen, is een zwak gedeelte van dit handboek. Sommige aandoeningen komen er niet in voor, zoals autisme en mentale retardatie. De betekenis van seksualiteit wordt bijna niet besproken, terwijl deze in de adolescentie van groot belang kan zijn.

Deel 3, de sociale kaart voor hulp aan adolescenten met een psychiatrische stoornis, is geënt op de Engelse situatie. Zo merkt men bij het lezen van een hoofdstuk over recht dat er nogal wat verschillen zijn tussen Nederland en Groot-Brittannië. De lezer wordt laag ingeschat. Een geheel hoofdstuk besteedt men aan uitleg over de DSM-IV en de ‘International classification of diseases’(ICD)-10. Het handboek over adolescentenpsychiatrie van Verhulst en Verhey verwacht een hoger niveau van zijn lezers.

Het 4e deel gaat over behandeling. De hoofdstukken over psychofarmaca en cognitieve gedragstherapie zijn goed, maar zeer gecomprimeerd. Gezinstherapie, groepstherapie en inzichtgevende therapie komen wel aan bod, maar slechts oppervlakkig.

Wij concluderen dat dit boek in het algemeen van een te laag niveau en te oppervlakkig is om als handboek gebruikt te worden door medisch studenten en assistenten in opleiding voor psychiater. Verder valt op dat sommige auteurs te overvloedig referenties hebben toegevoegd aan de geschreven tekst. Men kan zich afvragen of de adolescentie als levensfase een apart leerboek rechtvaardigt. Sommige aandoeningen beginnen in de kindertijd, andere stoornissen – zoals anorexia nervosa, middelenmisbruik en psychose – ziet men meestal pas na het 12e levensjaar. Kinderpsychiatrie loopt over in psychiatrie voor volwassenen.

Wij bevelen dit boek niet aan. In afwachting van een herdruk van het bekende boek van Rutter vinden wij de Nederlandstalige handboeken, zoals van Verhulst en Verhey, toereikend voor wie informatie zoekt over psychiatrische stoornissen bij adolescenten.

Gerelateerde artikelen

Reacties