Acute ziekten van het middenoor

Klinische praktijk
E.H.M.A. Marres
H.F. Kahmann
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:715-7

Het middenoor kan direct of indirect beschadigd worden. Een direct letsel kan toegebracht worden via de uitwendige gehoorgang. Een trauma capitis kan behalve een rotsbeenfractuur een laesie van trommelvlies en (of) gehoorbeenketen tot gevolg hebben. Indirect kan het middenoor beschadigd worden door luchtdrukvariaties, zowel snelle (explosie, klap op het oor) als langzame (barotrauma).1

Het gevolg van een, direct of indirect, trauma kan beperkt blijven tot trommelvlies of middenoor; ook kunnen ze tegelijk worden beschadigd. Wij zullen beide laesies afzonderlijk bespreken.

Trauma van het trommelvlies

De pars tensa van het trommelvlies is gekenmerkt door een fibreuze middenlaag, in tegenstelling tot de pars flaccida (membraan van Shrapnell), die slechts uit twee weefsellagen bestaat. De fibreuze laag varieert in dikte en stevigheid, waardoor een toch slechts gering trauma het trommelvlies kan perforeren.2 Perforatie in het trommelvlies, door manipulatie in de gehoorgang door de patiënt zelf of door de arts bij een…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Postbus 1918, 6201 BX Maastricht.

Prof.dr.E.H.M.A.Marres en H.F.Kahmann, KNO-artsen.

Contact prof. dr.E.H.M.A.Marres

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties