Acute palliatieve sedatie

Verlicht het lijden en begeleid zorgvuldig
Klinische les
09-01-2019
Daan A.R. Castelijn, Oline Rozemeijer, Alex C. Cornelisse, Christiaan A. Rhodius, Gerty J. de Klerk en Camiel L.M. de Roij van Zuijdewijn

Dames en Heren,

Acute palliatieve sedatie dient ter verlichting van het lijden als er plotseling een levensbedreigende situatie optreedt waarbij een patiënt naar verwachting binnen minuten tot hooguit enkele uren komt te overlijden. Het gaat hierbij om een situatie die onomkeerbaar lijkt, waarbij beoogd wordt een patiënt dit niet bewust mee te laten maken gezien de ernst van de refractaire symptomen. Aan de hand van drie casussen demonstreren wij in dit artikel het belang van tijdige anticipatie, gericht handelen en intensieve begeleiding.

Palliative sedation in the acute setting

If a patient receiving palliative care suffers from an acute complication of an underlying disease and death is expected within minutes to hours, acute sedation may be necessary to alleviate intolerable refractory symptoms. Current guidelines do not provide sufficient information regarding the management of acute palliative sedation. Here, we describe the cases of three patients to stress the importance of anticipation for palliative sedation in the acute setting, a stepwise treatment approach and intensive counselling. Key learning points include timely identification and counselling of patients at risk, involvement of close relatives and careful medical management of acute palliative sedation.

Conflict of interest and financial support: none declared.