Acute buikklachten bij patiënten met een maagband

Klinische praktijk
Chris Dickhoff
Fatih Polat
Paul P.C. Poyck
Annelien M. Oosterbaan
W.L.E.M. (Fried) Hesp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1504
Abstract

Dames en Heren,

Dames en Heren,

Complicaties veroorzaakt door een maagband kunnen zeer ernstig zijn en zelfs levensbedreigend (figuur 1). Door de stijgende incidentie van overgewicht en obesitas,1 zal een maagband steeds vaker worden geplaatst. Hierdoor zullen huisartsen en medisch specialisten vaker geconfronteerd worden met complicaties als gevolg van deze ingreep. Om de juiste behandeling te kunnen instellen, moeten deze complicaties tijdig worden herkend en moet slagvaardig diagnostiek worden ingezet.

Figuur 1

In deze les maken wij u aan de hand van 3 casussen duidelijk dat de diagnostiek van acute buikklachten bij patiënten met in de voorgeschiedenis een laparoscopisch geplaatste maagband lastig kan zijn en dat met een interventie niet mag worden gewacht.

Patiënt A, een 32-jarige vrouw met een gewicht van 144 kg bij een lichaamslengte van 1,7 m (BMI: 49,8 kg/m2), kreeg laparoscopisch een maagband geplaatst. Een jaar later meldde zij zich op de Eerste Hulp…

Auteursinformatie

Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

Afd. Heelkunde: drs. C. Dickhoff, aios; drs. F. Polat, chirurg; dr. P.P.C. Poyck, aios; A.M. Oosterbaan, coassistent (thans: arts in opleiding); dr. W.L.E.M. Hesp, chirurg.

Contact drs. C. Dickhoff (chrisdickhoff@yahoo.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 maart 2010

Bariatrische chirurgie in adolescenten

Ook interessant

Reacties