Denken over lijden

Actieve levensbeëindiging bij kinderen van 1-12 jaar

Foto van beer net geknakte bloem erbij
Marije A. Brouwer
Els L.M. Maeckelberghe
A.A.E. (Eduard) Verhagen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7703
Abstract

Beste collega’s,

In dit artikel staan we stil bij actieve levensbeëindiging bij kinderen van 1-12 jaar. Begin 2024 trad een regeling in werking die dit mogelijk maakt bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Wij beschrijven hoe de vraag naar actieve levensbeëindiging bij een kind kan ontstaan en hoe je daarop kunt reageren.

In Nederland lijden naar schatting jaarlijks 5000-7000 kinderen aan een levensbedreigende aandoening;1 circa 1000 van hen komen op minderjarige leeftijd te overlijden aan hun aandoening.2 Hoewel voortschrijdende inzichten, de opkomst van kindercomfortteams en ontwikkeling van richtlijnen en zorgstandaarden het mogelijk maken om steeds betere symptoombestrijding te bieden aan kinderen met een ernstige levensbedreigende aandoening, zijn er nog steeds gevallen waarin kinderen ondanks deze zorg zeer ernstig en uitzichtloos lijden.3,4 In deze – zeldzame – gevallen, waarin zelfs met optimale zorg het lijden van een kind niet voldoende verlicht kan worden, kan dit de vraag oproepen of actieve…

Auteursinformatie

UMCG, afd. Kindergeneeskunde, Groningen: dr. M.A. Brouwer en dr. E.L.M. Maeckelberghe, medisch ethici; prof.dr.mr A.A.E. Verhagen, kinderarts.

Contact A.A.E. Verhagen (a.a.e.verhagen@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De ouders van de patiënt deelden hun ervaringen en droegen inhoudelijk bij aan de totstandkoming van dit manuscript. Marijke Tonino, consulent palliatieve zorg, gaf commentaar op een eerdere versie van dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Marije A. Brouwer ICMJE-formulier
Els L.M. Maeckelberghe ICMJE-formulier
A.A.E. (Eduard) Verhagen ICMJE-formulier
Waarom een regeling levensbeëindiging bij kinderen problematisch blijft
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen
Dit artikel wordt besproken in#33 Levensbeëindiging bij kinderen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties