Acrodermatitis chronica atrophicans; een bedrieglijke vorm van Lyme-borreliosis
Open

Onderzoek
29-07-1991
D.J. Tazelaar, A.J. Velders, J. de Koning en J.A.A. Hoogkamp-Korstanje
Aanvaard op 23-04-1991.
Gepubliceerd op 29-07-1991.
In print verschenen in week 30 1991.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1358-63