Acidose en alcalose en de verschijnselen er van

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:3004