Achalasie en het risico van oesofaguscarcinoom

Nieuws
F.C. den Boer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:504

Om het risico van oesofaguscarcinoom bij patiënten met achalasie vast te stellen, deden Sandler et al. een cohortonderzoek, gebaseerd op de Zweedse populatie.1 In de periode 1964-1989 werd bij alle al bekende en bij alle nieuwe patiënten met achalasie nagegaan of zich bij hen een oesofaguscarcinoom ontwikkelde. Als maat…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties