Acetylsalicylzuur-dipyridamol effectiever dan alleen acetylsalicylzuur bij de secundaire preventie na een 'transient ischaemic attack' of een herseninfarct van arteriële oorsprong; de 'European/Australasian stroke prevention in reversible ischaemia trial'

Onderzoek
P.H.A. Halkes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1832-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of bij patiënten die een ‘transient ischaemic attack’ (TIA) of een niet-invaliderend herseninfarct hebben doorgemaakt, als secundaire preventie een combinatiebehandeling met acetylsalicylzuur en dipyridamol beter is dan met acetylsalicylzuur alleen.

Opzet

Multicentrische gerandomiseerde klinische trial.

Methode

Patiënten die in de voorafgaande 6 maanden een TIA of niet-invaliderend herseninfarct van vermoedelijk arteriële oorsprong hadden gehad, werden gerandomiseerd voor behandeling met acetylsalicylzuur 30-325 mg/dag en dipyridamol 200 mg 2 dd, of voor behandeling met acetylsalicylzuur alleen 30-325 mg/dag. De primaire uitkomstmaat was de samengestelde uitkomst ‘vasculaire sterfte, niet-fatale beroerte, niet-fataal myocardinfarct of ernstige bloeding’. De behandeling was niet gemaskeerd; de beoordeling van uitkomsten was dit wel.

Resultaten

In 79 ziekenhuizen uit 14 landen werden 1363 patiënten gerandomiseerd voor behandeling met acetylsalicylzuur-dipyridamol en 1376 voor behandeling met acetylsalicylzuur; 1789/2739 (65) waren mannen en de gemiddelde leeftijd was 63 jaar (SD: 11). De gemiddelde follow-upduur was 3,5 jaar. De biografische en medische kenmerken van de patiënten verschilden niet tussen beide behandelingsgroepen. In de groep die was toegewezen aan de behandeling met acetylsalicylzuur-dipyridamol stopten meer patiënten met de onderzoeksmedicatie dan in de groep met acetylsalicylzuur (470 versus 184), voornamelijk vanwege bijwerkingen. De primaire uitkomstmaat werd bereikt door 173 (13) patiënten uit de acetylsalicylzuur-dipyridamolgroep en door 216 (16) patiënten uit de acetylsalicylzuurgroep; de hazardratio was 0,80 (95-BI: 0,66-0,98). In de cumulatieve meta-analyse van alle onderzoeken naar deze behandeling in deze patiëntengroep was de risicoratio voor de samengestelde uitkomstmaat ‘vasculaire sterfte, beroerte of myocardinfarct’ 0,82 (95-BI: 0,74-0,91) in het voordeel van acetylsalicylzuur-dipyridamol.

Conclusie

Bij patiënten die een TIA of een niet-invaliderend herseninfarct van arteriële oorsprong hebben doorgemaakt, beschermt de combinatie van acetylsalicylzuur-dipyridamol beter tegen toekomstige vasculaire complicaties dan alleen acetylsalicylzuur.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1832-8

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Trialbureau Neurologie, Huispostnummer H.02.128, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Contact Mw.P.H.A.Halkes, arts-onderzoeker (phalkes@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Namens de studiegroep vam de 'European/Australasian stroke prevention in reversible ischaemia trial' (ESPRIT), waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties