ACE-remmers bieden betere renoprotectie dan andere antihypertensiva - óók bij niet-diabetische nierziekten

Nieuws
G.D. Laverman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:235

De rol van de angiotensine-converterend-enzym(ACE)-remmers bij de behandeling van niet-diabetische nierziekten is nog niet uitgekristalliseerd. Jafar et al. verichtten een meta-analyse van gerandomiseerde, gecontroleerde trials naar de progressie van niet-diabetische nierziekten bij patiënten met hypertensie of een gestoorde nierfunctie.1 Men vond 11 studies waarin een ACE-remmer werd vergeleken met…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties