ABC of resuscitation.

Media
T.R. Evans
A.M.G.A. de Smet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2282

ABC of resuscitation. Onder redactie van T.R.Evans (The Resuscitation Council (UK)). 56 bl., fig., tabellen. British Medical Journal, Londen 1986. Prijs: ingen. £ 6,50.

Deze bundel artikelen, die eerder in het British Medical Journal verschenen, behandelt diverse aspecten van het reanimeren. Enige voorbeelden zijn: training, behandeling van ventrikelfibrilleren, ethiek, resuscitatie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties