ABC of nutrition.

Media
A.S. Truswell
M. van Dusseldorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1480

A.S.Truswell, ABC of nutrition. 2e druk. 106 bl., fig., tabellen. British Medical Journal, Londen 1992. ISBN 0-7279-0315-2. Prijs: ingen. £ 10,50.

Dit boek behandelt in een notedop een brede scala van met voeding verband houdende onderwerpen, variërend van algemene voedingsleer (voeding in de verschillende levensfasen, vitaminen, meten van de voedingstoestand…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties