Aanvullende adviezen voor veilig slapen ter preventie van wiegendood
Open

Stand van zaken
18-02-2013
Josanne M.A. Munsters, Henk Wierenga, Magda M. Boere-Boonekamp, Ben A. Semmekrot en Adèle C. Engelberts

Auteursinformatie

Rijnstate Ziekenhuis,afd. Kindergeneeskunde, Arnhem.

Drs. J.M.A. Munsters, aios Kindergeneeskunde.

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Landelijke Werkgroep Wiegendood (LWW), Utrecht.

Dr. H. Wierenga, kinderarts en voormalig LWW-voorzitter.

Universiteit Twente, Health Technology and Services Research, Enschede.

Dr. M.M. Boere-Boonekamp, arts maatschappij en gezondheid en epidemioloog (tevens: TNO Child Health, Leiden).

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Nijmegen.

Dr. B.A. Semmekrot, kinderarts-neonatoloog.

Orbis Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Sittard.

Dr. A.C. Engelberts, kinderarts.

Contactpersoon: drs. J.M.A. Munsters (jmunsters@rijnstate.nl).

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 december 2012

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Josanne M.A. MunstersICMJE-formulier
Henk WierengaICMJE-formulier
Magda M. Boere-BoonekampICMJE-formulier
Ben A. SemmekrotICMJE-formulier
Adèle C. EngelbertsICMJE-formulier