Aanmoedigingsprijs van de Amsterdamsche Neurologenvereeniging

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1204

In maart 1992 zal de tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs weer worden uitgereikt op het gebied van de klinische neurologie en van de neurowetenschappen in de bredere zin van het woord aan een onderzoeker, die op het moment van publikatie de leeftijd van 36 jaar nog niet zal hebben bereikt. In aanmerking komen publikaties, dissertaties of nog ongepubliceerde manuscripten over afgesloten onderzoek, die zijn voltooid binnen de periode 1 januari 1988 tot en met 31 december 1991.

Wie aan deze voorwaarden voldoet en wil meedingen naar de prijs, gelieve zijn of haar werk vóór 1 januari 1992 te sturen aan de secretaris van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties