Aanmoedigingsprijs van de Amsterdamsche Neurologenvereeniging

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2044

In maart 1990 zal de tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs worden uitgereikt aan een onderzoeker op het gebied van de neurologische wetenschappen in de ruimste zin. In aanmerking komen publikaties, dissertaties of nog ongepubliceerde manuscripten van afgesloten onderzoek op dit gebied, welke zijn voltooid tussen 1 januari 1986 en 31 december 1989. Op het moment van publikatie van het onderzoek mag de onderzoeker niet ouder zijn (of zijn geweest) dan 36 jaar.

Wie aan deze voorwaarden voldoet en wil meedingen naar de prijs, gelieve zijn of haar werk voor 1 januari 1990 te sturen aan de secretaris van de vereniging, dr.A. Hij dra…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties