Aangeboren lues in de praktijk

Onderzoek
Wijmer-van Beusichem, H.L.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1306