Aan eiwit gebonden en daardoor niet diffundeerend calcium in bloedserum

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1549-50