5e Internationale Congres voor Hypnose en Psychosomatische Geneeskunde

Viëtor, W.P.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1970;114:1381