Vertekening van onderzoeksresultaten en hoe dat te voorkomen

3 vormen van bias

Klinische praktijk
Rolf H.H. Groenwold
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6497
Abstract

Samenvatting

  • Een systematische vertekening van de relatie tussen een behandeling, risicofactor of blootstelling enerzijds en klinische uitkomsten anderzijds wordt aangeduid met de term ‘bias’.

  • Er kunnen 3 vormen van bias worden onderscheiden: informatiebias, selectiebias en confounding.

  • Aan de hand van verschillende voorbeelden worden deze 3 vormen van bias en mogelijke oplossingen besproken.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Contact Dr. R.H.H. Groenwold, arts-epidemioloog (tevens: Universiteit Utrecht, divisie Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Utrecht) (r.h.h.groenwold@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 juli 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Rolf H.H. Groenwold ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties