1992: Pillen zonder grenzen?

Perspectief
L. Offerhaus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:821-7

Het magische jaar 1992 nadert met rasse schreden. Op vele gebieden zijn drastische veranderingen te verwachten. Als men de voorstanders van een absolute Europese integratie wil geloven, zijn de consequenties voor de geneesmiddelenvoorziening en daarmee voor het farmacotherapeutisch handelen van de arts zeer ingrijpend. Het is dan ook zeer verwonderlijk, dat de initiatiefnemers – de samenwerkingsverbanden van nationale en supranationale overheden enerzijds en de producenten van geneesmiddelen anderzijds – de medische professie nooit officieel in hun plannen hebben gekend. Pas op het laatste moment zijn sommige consumentenorganisaties tot de discussies toegelaten.1 De voorschrijvers hebben bij dit overleg geen enkele, noch actieve, noch passieve rol gespeeld. Gebrekkige, misschien zelfs grotendeels ontbrekende, informatie is hier hoofdzakelijk debet aan.

Korte geschiedenis

De eerste initiatieven om tot een Europese integratie van de geneesmiddelenmarkt te komen dateren al van 1965. Men pleegt hiervoor de uit het gebrekkige Engels, bij de Europese Gemeenschap (EG) gebezigd…

Auteursinformatie

Wereldgezondheidsorganisatie, Regionaal kantoor voor Europa, Scherfigsvej 8, Kopenhagen.

Dr.L.Offerhaus, internist. Op persoonlijke titel.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties