Wat geef je deze patiënt met hartfalen?

Gepubliceerd:

972 deelnemers

Allerlei pillen

Een 80-jarige patiënte heeft hartfalen. Ze gebruikt al een ACE-remmer, diureticum en bètablokker, maar houdt desondanks klachten. Ze heeft geen diabetes, maar wel lichte nierinsufficiëntie (GFR 40 ml/min).

Schrijf je deze patiënte een SGLT2-remmer voor?

Antwoord