Coassistent voor de tuchtrechter?

Gepubliceerd:

563 deelnemers

Een coassistent die onder jouw supervisie werkt, mist de diagnose 'myocardinfarct' bij een patiënt op de SEH en ontslaat hem. De patiënt dient een klacht in. De coassistent - door jou als bekwaam ingeschat - zag de patiënt zelfstandig. Ze heeft niet met jou overlegd en haar statusvoering was onvolledig. 

Is de coassistent tuchtrechtelijk aansprakelijk voor het missen van de diagnose?

Antwoord