Marco Blanker

Marco Blanker
Afdeling
Sectieredacteur
Externe functie
Huisarts-epidemioloog, universitair hoofddocent
Specialisatie
Huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde
Conflicterende belangen
  • Beloonde activiteiten (incl. dienstverbanden): UMCG, tevens huisarts praktijkhouder in huisartsenpraktijk Blanker & Thiele te Zwolle
  • Intellectueel belang (copyrights/patenten): URinControl app, kosteloos beschikbaar voor vrouwen met urine-incontinentie
  • Onderzoek (m.n. contractonderzoek, samenwerking marktpartijen): Diverse projecten gefinancierd door ZonMw, Hein Hogerzeilstichting en Stichting Stoffels Hornstra, geen onderzoek met gezondheidsindustrie, wel samenwerking met Curavista
  • Niet-bezoldigde relaties: Lid Raad van Advies Prostaatkankerstichting, lid Wetenschappelijke adviesraad Maarten van der Weijden Foundation