Marcel Spanier

Marcel Spanier
Afdeling
Sectieredacteur
Externe functie
MDL-arts
Specialisatie
Maag-Darm-Leverziekten
Conflicterende belangen

Beloonde activiteiten: gastdocent HAN Arnhem/Nijmegen