Joep Teijink

Joep Teijink
Afdeling
Sectieredacteur
Externe functie
Vaatchirurg
Specialisatie
Vaatchirurgie
Conflicterende belangen
  • Beloonde activiteiten (incl. dienstverbanden): Maatschap chirurgie CZE, 0,1 fte deeltijdaanstelling Uni Maastricht, researchgroep CAPHRI.
  • Intellectueel belang (copyrights/patenten): Initiatiefnemer DigiH, zelf geen aandelen, oprichter en (onbezoldigd) voorzitter ideele stichting Chronisch ZorgNet.
  • Onderzoek (m.n. contractonderzoek, samenwerking marktpartijen): In verleden diverse producenten endovasculaire stentgrafts, momenteel (al enige jaren) geen.
  • Niet-bezoldigde relaties: Stichting Chronisch ZorgNet