Wim Opstelten

Afdeling
Adjunct-hoofdredacteur
Externe functie
Huisarts
Specialisatie
Huisartsgeneeskunde
Conflicterende belangen

Lid Wetenschappelijke adviesraad Zorginstituut Nederland

Lid commissie Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde ZonMw