Marcel Olde Rikkert

Afdeling
Hoofdredacteur
Conflicterende belangen
 1. Relevante beloonde activiteiten buiten het hoofdredacteurschap 1,0 fte aanstelling als klinisch geriater/hoogleraar geriatrie aan het Radboudumc, waarvan 0,6 fte detachering naar NTvG.

  Andere niet persoonlijk beloonde relevante activiteiten:
  Directeur Radboudumc Alzheimer Centrum (opdrachtgever: Alzheimer Nederland)
  Voorzitter koploper project Cognitieve Stoornissen (Kennis Instituut FMS)
  Voorzitter Radboud Interdisciplinary Complexity Science Hub (Opdrachtgever: Radboud Universiteit)
  Lid VWS Adviesgroep COVID-19 geneesmiddelen
   
 2. Intellectueel eigendom/ positie:  a. patenten: geen
  b. copyrights: Leerboek Geriatrie (De Tijdstroom 2017, Royalties naar Radboudumc); Jong blijven & Oud Worden (Thoeris, 2015; geen royalties); Ik heb dementie (Sinds 1883, 2016; geen royalties). Royalties overige geriatrie/ onderwijs gerelateerde boekbijdragen gaan naar Radboudumc.
 3. Relevante relaties: Samenwerking met marktpartijen in lopend door ZonMw en NWO gefinancierd onderzoek:  Orikami bv, MedWorq bv, Games Solutions Lab bv, Dela bv; hier zijn geen directe financiële relaties als onderzoeker mee gemoeid.
 4. Onderzoek: Radboudumc, NWO of ZonMw gefinancierd; geen contractonderzoek door marktpartijen