Links of toch rechts?

Nanske Biesma

‘Weet je al welke richting je op wilt?’ Deze vraag wordt mij sinds ik co ben heel vaak gesteld.

Nu stelt een anios mij deze vraag. ‘Ik denk rechts, maar linksom komen we er ook wel,’ antwoord ik. Ze lacht om mijn reactie. We komen net uit de lift en zij verwijst uiteraard naar mijn toekomstplannen, ik doe alsof ze de weg vraagt.

Maar hoe goed onderbouwd is onze keuze voor de vervolgopleiding? De richting die we kiezen na jaren studeren en coschappen lopen, wordt vaak bepaald door relatief korte sfeerimpressies tijdens dagen met maar weinig reflectietijd. Soms een beklemmende gedachte, dat je een keuze voor de komende 30 jaren maakt op basis van een korte en misschien niet altijd representatieve kennismaking met een vak.

Afgelopen week was ik, met reistijd inbegrepen, 55 uur bezig met coschappen. Ik stap om 7 uur op de motor en trek vaak na 17.30 de deur van het ziekenhuis achter me dicht. En dan loop ik nog coschap in een ziekenhuis dat dichtbij is.

Die lange dagen maken dat er weinig tijd is voor reflectie, ook al wordt er vaak gezegd dat we meer zijn dan alleen de ‘co’. Maar waar is de tijd naast die 55 uur om over die richting na te denken? Rechts- of toch linksom?

Los van welke richting ik op ga, mis ik de mogelijkheid om je op een ander gebied dan als arts te ontwikkelen en daar ook de ruimte voor te krijgen. Naast die 55 uur coschappen heeft het merendeel van de masterstudenten een bijbaan of een actieve rol bij een studievereniging. Drukke weken met daarin weinig tijd voor wie we zijn los van de stempel ‘co’.

‘Wat wil jij worden als je later groot bent?’ is een wat andere versie uit onze kinderjaren van de vraag waarmee deze blog begon. Inmiddels ben ik wel uitgegroeid. Daarnaast hoop ik dat de korte weken die ik bij verschillende specialismen meeloop, een goede leidraad zijn voor de komende 30 jaar.

De anios en ik gaan uiteindelijk rechtsom via de hoofdingang naar de spoedeisende hulp, de snellere route. Wie weet is er volgende week tijd om keertje linksom te gaan, zien wat we daar tegenkomen.


Nanske Biesma (24) loopt coschappen in het VUmc.