De co-rij

Katinka Gerrits

Hijgend van mijn sprintje kom ik op de eerste dag van mijn nieuwe coschap de overdrachtsruimte binnen. De vraag die mij altijd op de eerste dag bij de overdracht bezighoudt doemt bij me op: ‘Waar ga ik zitten?’ Ik bekijk de ruimte, op zoek naar de andere coassistenten, en besluit dan net zoals mijn medestudenten op de achterste rij stoelen plaats te nemen. Toch stiekem wel een beetje balend van de plek achterin – ver van de beamer en de discussie verwijderd. ‘Kunnen jullie als coassistenten het achterin vanaf die afstand wel lezen?’ vroeg een van de arts-assistenten toen ik ging zitten, daarbij gebarend dat we vooral aan tafel plaats moesten nemen. Nu waren de ongeschreven regels tot mijn verbazing bij dit coschap anders dan ik gewend was. ‘We willen niet meer dat de coassistenten standaard achterin op de co-rij plaatsnemen, ter stimulatie van de participatie,’ vertrouwde een artsassistent me later met een knipoog toe. Wordt het dan misschien toch tijd voor de afschaffing van de co-rij?

'Kunnen jullie wel lezen?'

Nu geldt in ziekenhuizen nog met enige regelmaat de ongeschreven regel dat je als coassistent in de overdrachtsruimte op de rij stoelen achterin plaatsneemt. Ook ik ging vrijwel automatisch achterin op de co-rij zitten. We hebben immers een beperkte rol in de patiëntenzorg, dus ‘hoort het zo.’ Alleen merkte ik dat het een stuk makkelijker is om actief betrokken te zijn en mee te denken als je juist aan tafel zit. Daarnaast verlaag je er de drempel mee voor vooral bescheiden coassistenten tot het geven van een mening of voorstel. ‘Ik voel me nu meer onderdeel van het team en stel daardoor toch ook sneller een vraag,’ zo gaf een medestudent naderhand toe. Het maakt dus wel degelijk een verschil of je vooraan zit waar de discussies plaatsvinden of achterin waar het gesprek simpelweg minder goed te volgen is.

Gelukkig gebeurt het steeds vaker dat coassistenten uit zichzelf vooraan gaan zitten en dat de achterste rij niet puur en alleen de rij is waarop coassistenten plaatsnemen. Nu is het natuurlijk ook niet altijd mogelijk, omdat veel overdrachtszalen beperkt zijn qua ruimte. Toch hoop ik dat deze verandering zich blijft doorzetten en dat we elkaar daarin stimuleren. Ik ga in ieder geval proberen om als coassistent niet meer automatisch achterin plaats te nemen en wat vaker voorin. Maken we vanaf nu samen de co-rij verleden tijd


Katinka Gerrits (23) is geneeskundestudent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en loopt op dit moment haar coschappen in het VUmc.