Ben jij de nieuwe NTvG-columnist in 2023?

Ben jij de nieuwe NTvG-columnist?

Studeer je geneeskunde en heb je altijd al je schrijftalent willen inzetten om je vakgenoten op scherp te zetten? Wil je je schrijftalent en je impact in de medische wereld verder ontwikkelen? Zend je proefcolumn in en maak kans op een vaste onlinecolumn in het NTvG (één keer per 6-8 weken gedurende een jaar)!

Waar moet je column aan voldoen:

 • Je column telt maximaal 400 woorden, zodat deze geschikt is om te plaatsen op de NTvG-website.
 • De column is geschreven met in het achterhoofd dat het NTvG wil bijdragen aan een effectieve en rationele gezondheidszorg, bereikbaar en houdbaar voor iedereen. We willen een ‘kompas’ zijn voor geneeskundig Nederland.
 • Deel je ervaringen uit je leer- of coschap praktijk in de column, vanuit bovenstaande gedachte, die we als paraplu hanteren voor de columns.
 • De column biedt een goed gefundeerd nieuw perspectief; voegt inzicht toe aan lopende zaken in relatie tot de gezondheidszorg. De keuze van het onderwerp is vrij, maar haakt bij voorkeur aan bij actualiteit in gezondheidszorg en samenleving, medische wetenschap of onderwijs, met als doelgroep de breed geïnteresseerde arts of andere zorgprofessional.
 • Zend je column vóór 1 januari 2023 naar: redactie@ntvg.nl

Ook belangrijk om te weten:

 • De winnende columnist wordt bekend gemaakt vóór 1 februari, via de winnende column met een begeleidend bericht  van de hoofdredactie op de NTvG website. De winnaar krijgt uiteraard ook persoonlijk bericht.
 • Wanneer je wordt uitgekozen schrijf je als columnist je tekst onafhankelijk. Deze wordt marginaal getoetst aan de missie door de hoofdredactie en krijgt (net zoals onze redactionelen) suggesties ter verbetering van taalgebruik door onze technische eindredactie, conform NTvG stijl. Als columnist beslis je vrijelijk over het wel of niet gebruik maken van deze suggesties.
 • Als niet-commerciële instelling bieden we geen honorarium voor de column, maar een podium met impact (5,6 miljoen pageviews in 2022 en  ±17.000 abonnees, inclusief abonnementen voor vele instellingen). 
 • Je maakt kennis met de NTvG organisatie, hoofdredactie en de andere columnisten en bouwt zo een invloedrijk netwerk op. We zorgen voor professionele coaching op het schrijven voor columns zodat je je schrijftalent verder kunt ontwikkelen.
 • Er wordt gedurende heel 2023 iedere 6 tot 8 weken een column van je geplaatst, in roulatie met andere columnisten.
 • Er kunnen reacties komen op de column, die na selectie door de hoofdredactie gepubliceerd kunnen worden. Het staat de columnist vrij hier wel of niet op te reageren.
 • De deadlines worden in overleg vastgesteld.