Lessen voor artsen

Whiplash in de verzekeringsgeneeskunde

Perspectief
Aart C. Hendriks
Haije Wind
Herman Kroneman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5481
Abstract

Samenvatting

Het aantal werknemers dat als gevolg van een whiplash een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt is in de afgelopen 25 jaar gedaald. De laatste jaren blijft het totaal aantal aanvragen evenwel stabiel, rond 30% van het aantal dat 20 jaar daarvoor werd aangevraagd. Dit is verbazingwekkend, gelet op de richtlijnen van de beroepsgroep van verzekeringsartsen, die uitgaan van het bevorderen van werkhervatting. Personen met whiplash van wie de uitkeringsaanvraag is afgewezen, worden door de rechter zelden in het gelijk gesteld als zij tegen de afwijzing in beroep gaan. In dit artikel onderzoeken we de mogelijke oorzaken van de schommelingen in de cijfers en doen we een voorstel voor de wijze waarop een verzekeringsarts van het UWV een werknemer met whiplash het best kan bejegenen.

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist. Amsterdam UMC, locatie AMC, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam Public Health research institute, Amsterdam: em.prof.dr. H. Wind, verzekeringsarts. UWV Hoofdkantoor, divisie Sociaal Medische Zaken, Amsterdam: dr. H. Kroneman, verzekeringsarts.

Contact A.C. Hendriks (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Aart C. Hendriks ICMJE-formulier
Haije Wind ICMJE-formulier
Herman Kroneman ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Dank voor dit artikel.

In mijn ervaring als huisarts in de Haagse Schilderswijk heb ik regelmatig (maandelijks een tot meerdere malen) te maken met nieuwe patienten met klachten na een whiplashtrauma. Opvallend hierbij is dat het vrijwel altijd om jonge mensen tussen 20 -40 jaar gaat.

Twee dingen zijn in mijn ervaring van belang bij de behandeling: 

1. nadruk op het herwinnen van de beweeglijkheid van de nek als oplossing van de klachten: "Het komt nooit meer goed, tenzij je erin slaagt om je nek weer helemaal te bewegen: pas als dat lukt, kunnen de pijn en andere klachten over gaan. En niet forceren, iedere dag een millimeter verder is al genoeg". Zo nodig kan de fysiotherapeut dit verder begeleiden.

2. Aandacht voor de posttraumatische stress. Door hier op direct naar te vragen kan een PTSS worden voorkomen of al in een vroeg stadium worden behandeld, wat de genezing zeker ten goede komt. 

Verder vraag ik me af of het klopt dat de jongere automobilist zo oververtegenwoordigd is en, als dat zo is, wat daar aan gedaan zou kunnen worden?

Jan Wuister, huisarts, Gezondheidscentrum de Rubenshoek, Schilderswijk, Den Haag