Wetenschappelijk werk der 84ste algemeene vergadering

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1933;77:4861-78