Werkbeleving verbeterd tijdens pandemie

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C5048

artikel

Artsen schatten hun eigen inzetbaarheid ten tijde van de covid-19-pandemie hoger in dan ze voor de pandemie deden. Dat melden onderzoekers van het UMC Utrecht. Die wat contra-intuïtieve conclusie trekken ze op basis van een longitudinaal vragenlijstonderzoek onder eigen medewerkers en dokters uit een algemeen ziekenhuis in de regio (BMJ Open. 2021; online 3 december).

In mei 2019, ruim voor de aanvang van de pandemie, vulden 165 artsen vragenlijsten in over hun werkbeleving. Een jaar later, midden in de eerste coronagolf, vulden 93 mensen dezelfde vragenlijst opnieuw in. De onderzoekers stuurden de vragenlijst nogmaals in november 2020, een maand na de top van de tweede golf. Toen reageerden 75 deelnemers. Volgens de onderzoekers verschillen de mensen die de latere vragenlijsten retourneerden niet significant van de non-responders wat betreft basiseigenschappen als geslacht, specialisatie en contracttype.

Tussen de eerste en de derde meting nam de zelfgerapporteerde inzetbaarheid onder artsen significant toe. Dat gold voor zowel hun geestelijke en fysieke inzetbaarheid als hun bereidheid om tot hun pensioen dezelfde baan te houden. De mate van inzetbaarheid was bovendien onafhankelijk van of ze wel of niet bij de covidzorg meehielpen. Met name de snijdende specialisten gaven zichzelf een hogere score als het om inzetbaarheid en bereidheid ging, maar doordat die voor de pandemie significant lager scoorden kwamen ze daarmee meer op het niveau van de beschouwende beroepen. Tegelijk rapporteerden artsen in het begin van de pandemie een significant lagere emotionele, fysieke en totale werkbelasting. In de tweede golf nam de werkbelasting weer toe tot het niveau van voor de pandemie.

De onderzoekers speculeren dat de gemeten hogere inzetbaarheid correleerde met de lagere gemiddelde werkbelasting, die werd veroorzaakt door de afschalingen tijdens de eerste piek. Mogelijk speelde de maatschappelijke waardering voor zorgmedewerkers ook mee.

Hopelijk lukt het in eventuele vervolgstudies om de belangrijkste factoren voor de verandering in inzetbaarheid te achterhalen, zodat sturing daarop ook in het post-pandemietijdperk de arbeidsbeleving onder medici kan verbeteren.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties