Wereldgezondheidsorganisatie zet psychiatrie hoog op de agenda, ook met consequenties voor Nederland

Opinie
W.A. Nolen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:297-9
Abstract

In oktober 2001 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in haar jaarlijkse ‘World health report’ aandacht gevraagd voor de psychiatrie ofwel de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) onder de titel ‘Mental health: new understanding, new hope’.1 Daarmee onderschrijft de WHO dat er de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen zijn geweest op het terrein van de psychiatrie die perspectieven bieden voor grote groepen mensen. Tevens bepleit zij dat deze ontwikkelingen op bredere schaal beschikbaar dienen te komen.

zorgbehoefte

Het rapport begint met een beschrijving van de enorme omvang en gevolgen van psychiatrische stoornissen. Zo wordt een WHO-onderzoek uit 1995 geciteerd, waaraan vanuit Nederland door de afdeling Sociale Psychiatrie van het Academisch Ziekenhuis Groningen is meegewerkt: van mensen die de eerste lijn bezoeken, heeft bijna 25 een psychiatrische stoornis. Ook worden nieuwe cijfers voor het jaar 2000 gepresenteerd over de ziektelast zoals die door verschillende aandoeningen wordt veroorzaakt. In de toptwintig van aandoeningen die leiden tot…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, afd. Psychiatrie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Contact Prof.dr.W.A.Nolen, psychiater (w.nolen@azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties