Vrije artsenkeus in de armenpraktijk

Pinkhof, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1920;64:2715-6