Vrije artsenkeus in de armenpraktijk

Pinkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1918;62:887