Vooraanmelding programma 'Informatie op koers'. Thema: samenwerking bij publieksvoorlichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2541

Dit programma, dat in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is ontwikkeld en in uitvoering is genomen, wordt geopend via ZorgOnderzoek Nederland (ZON). Het programma bestaat uit 4 thema's: (1) communicatie hulpverlener-patiënt; (2) samenwerking bij publieksvoorlichting; (3) implementatie van de producten van kwaliteit in zicht; (4) actualiteit van producten van patiënten/consumentenorganisaties. Het totale beschikbare programmabudget is 6 miljoen gulden.

Aanmeldingen voor projectvoorstellen in het kader van het thema ‘Samenwerking bij publieksvoorlichting’ kunnen tot uiterlijk vrijdag 29 januari 1999 worden ingediend. Voor dit thema is ƒ 500.000,- beschikbaar. Voor de overige thema's is het niet mogelijk een vooraanmelding in…

Ook interessant

Reacties