Voeding en kanker: chemopreventieve voedselbestanddelen

Klinische praktijk
J. Brug
G. van Poppel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:799-4

Zie ook de artikelen op bl. 796, 798 en 821.

Maligne nieuwvormingen zijn ondanks betere behandelingsmethoden de oorzaak van een groeiend deel van de sterfte in Nederland. Daarom is er de laatste jaren toenemende belangstelling voor de mogelijkheden van kankerpreventie. De belangstelling voor de samenhang tussen voeding en kankerpreventie komt voort uit het groeiende inzicht dat met voeding bepaalde risicofactoren voor kanker verbonden zijn, maar dat voeding ook stoffen bevat die een beschermende werking zouden kunnen hebben.1 Voor de term ‘chemopreventie’ zijn verschillende definities aangedragen, met als gemeenschappelijk kenmerk dat chemopreventie wordt gezien als een mogelijkheid om door het voldoende of extra innemen van bepaalde substanties, bijvoorbeeld met de voeding, te voorkomen dat kanker zich openbaart.2

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste literatuur op het gebied van chemopreventie met van nature in voeding voorkomende verbindingen, met nadruk op primaire preventie. Eerst wordt een…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep Gezondheidsvoorlichting, Maastricht.

Ir.J.Brug, voedingskundige.

TNO-Voeding, afd. Voeding, Postbus 360, 3700 AJ Zeist.

Ir.G.van Poppel, voedingskundige-epidemioloog.

Contact ir.G.van Poppel

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties