Vismodegib bij een gemetastaseerd basaalcelcarcinoom
Open

Casuïstiek
20-03-2013
M.G.H.C. (Marieke) Reinders, Luc Dirix, Klara Mosterd en Remco van Doorn

Achtergrond

Het basaalcelcarcinoom is over het algemeen eenvoudig curatief te behandelen. Grote, lang bestaande tumoren kunnen lokaal echter zeer destructief zijn en in zeldzame gevallen zelfs metastaseren. Een nieuwe, veelbelovende behandeling bij patiënten met een gemetastaseerd of niet-resectabel basaalcelcarcinoom is de groep van ‘hedgehog’-signaaltransductieremmers zoals vismodegib.

Casus

Wij beschrijven een patiënt met gemetastaseerd basaalcelcarcinoom én het basaalcelnaevussyndroom, die in studieverband succesvol behandeld werd met vismodegib. De belangrijkste bijwerkingen bij onze patiënt zijn spierkrampen, smaakverlies, misselijkheid en haaruitval.

Conclusie

Het basaalcelcarcinoom is in potentie een lokaal destructieve huidtumor die uiterst zelden metastaseert. Hedgehog-signaaltransductieremmers zoals vismodegib kunnen worden toegepast bij een selectieve groep patiënten met basaalcelcarcinoom.